Ebook Huyền thoại Côn Đảo: Phần 1 - NXB Thông tấn xã Việt Nam

Côn Đảo là mảnh đất “thiêng” - nơi đã từng là một nhà tù vô cùng hà khắc dưới chế độ thực dân và đế quốc suốt hơn một thế kỷ. Đó cũng được coi là một “địa ngục trần gian” từng giam cầm nhiều thế hệ tù chính trị - những chiến sĩ cộng sản, những người yêu nước đã đứng lên đấu tranh vì nền độc lập tự do của dân tộc. Cuốn sách sau đây được biên soạn nhằm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh trên mảnh đất này. Phần 1 Ebook Huyền thoại Côn Đảo với các nội dung như Côn đảo trên bản đồ tổ quốc Việt Nam; di tích lịch sử Côn Đảo; Côn Đảo - trường tranh đấu, biểu tượng của ý chí và lòng yêu nước. Mời bạn đọc cùng tham khảo.